Lov om tjenestemandspension § 14

 1. § 14
  Når en tjenestemand pensioneres, bliver hans børn berettigede til børnepensionstillæg.
 2. Stk. 2.
  Når en tjenestemand eller pensioneret tjenestemand afgår ved døden, er hans børn berettigede til børnepension.
 3. Stk. 3.
  Retten efter stk. 1 og 2 omfatter stedbørn, som er medtaget til forsørgelse i det fælles hjem.
 4. Stk. 4.
  For hvert barn kan der kun udbetales én ydelse efter reglerne i stk. 1-3. Er betingelserne i stk. 1 og 2 til stede samtidig, foretages udbetaling efter stk. 2.