Timeshareloven § 20

  1. § 20
    I lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1142 af 28. september 2007, som ændret ved § 19 i lov nr. 1532 af 21. december 2010, foretages følgende ændring: