Tiltrædelsesloven § 6

  1. § 6
    Regeringen afgiver beretning til folketinget om udviklingen i De europæiske Fællesskaber.
  2. Stk. 2.
    Regeringen underretter et af folketinget nedsat udvalg om forslag til rådsvedtagelser, der bliver umiddelbart anvendelige i Danmark, eller til hvis opfyldelse folketingets medvirken er nødvendig.