Teleloven § 61

 1. § 61
  Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om minimumskrav til udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester og ejere af elektroniske kommunikationsnet, som er tilsluttet offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester, med henblik på at sikre telekommunikation ved alarmering. Reglerne kan bl.a. indeholde en pligt til
  1. 1) at foretage en indbyrdes dirigering og koordinering af afleveringen af alarmkommunikation til den relevante alarmcentral, herunder at en eller flere udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester pålægges en pligt til at varetage koordineret aflevering af alarmkommunikation og stedbestemmelsesoplysninger fra andre udbydere og ejere af net,
  2. 2) at stille stedbestemmelsesoplysninger gratis til rådighed for slutbrugeren og den relevante alarmcentral,
  3. 3) at yde bistand ved alarmcentralernes alarmering af politi, redningsberedskab, ambulancetjeneste og andre beredskabstjenester,
  4. 4) på anmodning fra alarmcentralerne eller politiet at spærre for alarmkommunikation til 112 eller lignende samfundskritiske tjenester og
  5. 5) at træffe alle nødvendige foranstaltninger til at sikre uafbrudt adgang til beredskabstjenester.
 2. Stk. 2.
  Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte nærmere regler for takseringen af koordinering, dirigering og aflevering af alarmkommunikation, herunder af stedbestemmelsesoplysninger.
 3. Stk. 3.
  Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte bestemmelser som nævnt i stk. 1 og 2 for tilsvarende kommunikation med politiet, sundhedsmyndighederne m.v.
 4. Stk. 4.
  Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur kan fastsætte minimumskrav til nøjagtighed og pålidelighed af stedbestemmelsesoplysninger.