Sundhedsloven § 119

 1. § 119
  Kommunalbestyrelsen har ansvaret for ved varetagelsen af kommunens opgaver i forhold til borgerne at skabe rammer for en sund levevis.
 2. Stk. 2.
  Kommunalbestyrelsen etablerer forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne.
 3. Stk. 3.
  Kommunalbestyrelsen etablerer patientrettet forebyggelse og sundhedsfremmende indsatser i kommunen.
 4. Stk. 4.
  Regionsrådet tilbyder patientrettet forebyggelse i sygehusvæsenet og i praksissektoren m.v. samt rådgivning m.v. i forhold til kommunernes indsats efter stk. 1-3.