Sundhedsloven § 119

  1. § 119
    Kommunalbestyrelsen har ansvaret for ved varetagelsen af kommunens opgaver i forhold til borgerne at skabe rammer for en sund levevis.
  2. Stk. 2.
    Kommunalbestyrelsen etablerer forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne.
  3. Stk. 3.
    Regionsrådet tilbyder patientrettet forebyggelse i sygehusvæsenet og i praksissektoren m.v. samt rådgivning m.v. i forhold til kommunernes indsats efter stk. 1 og 2.