SU-loven § 3

 1. § 3
  En uddannelse i Danmark giver ret til uddannelsesstøtte, når uddannelses- og forskningsministeren har godkendt dette og godkendelsen ikke senere er tilbagekaldt.
 2. Stk. 2.
  Godkendelse af privat uddannelse sker for en begrænset periode.
 3. Stk. 3.
  Uddannelses- og forskningsministeren kan tilbagekalde en godkendelse af en privat uddannelse, hvis uddannelsesinstitutionen ikke kan godtgøre, at betingelserne for godkendelsen fortsat er opfyldt.
 4. Stk. 4.
  En godkendelse efter stk. 2 og en fortsat godkendelse efter stk. 3 kan betinges af en uvildig evaluering for uddannelsesinstitutionens egen regning.
 5. Stk. 5.
  Uddannelses- og forskningsministeren kan bemyndige styrelsen til at udøve beføjelserne efter stk. 1-4.
 6. Stk. 6.
  Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte regler om godkendelse, om tilbagekaldelse af godkendelsen og om evaluering.
 7. Stk. 7.
  Uddannelses- og forskningsministeren kan endvidere fastsætte regler om, i hvilke perioder der kan gives uddannelsesstøtte til uddannelser i Danmark.