Studielånsloven § 8 a

  1. § 8 a
    Landsskatteretten afgør klager over Økonomistyrelsens afgørelser efter denne lov. Skatteforvaltningslovens § 13 om Landsskatterettens virke og §§ 40-46 om klager til Landsskatteretten finder tilsvarende anvendelse.
  2. Stk. 2.
    Reglerne om domstolsprøvelse mv. i skatteforvaltningslovens §§ 48 og 49 finder tilsvarende anvendelse ved prøvelse af Landsskatterettens afgørelser.