Studielånsloven § 2

  1. § 2
    For statsgaranterede studielån gælder følgende vilkår:
    1. 1) Tilbagebetalingen af lånet inklusive renter og omkostninger m.v. skal normalt begynde 1 år efter det tidspunkt, hvor låntager afslutter eller afbryder sin uddannelse. Hvis låntager senere begynder på eller genoptager en uddannelse, udsættes tilbagebetalingen normalt fra dette tidspunkt.
    2. 2) Tilbagebetalingen skal ske med passende rater i forhold til gældens størrelse og inden for garantiperioden.
  2. Stk. 2.
    Skatteministeren kan fastsætte regler om administrationen af garantien, herunder om låntagers pligt til at give de oplysninger, der er nødvendige for tilbagebetaling af lån.