Studielånsloven § 1

  1. § 1
    Restanceinddrivelsesmyndigheden administrerer statens garantiforpligtelse for statsgaranterede studielån i pengeinstitutter, der er ydet efter bestemmelserne om statsgaranterede studielån i den tidligere lovgivning om statens uddannelsesstøtte.
  2. Stk. 2.
    Garantien omfatter ud over lånebeløbet de renter og omkostninger m.v., der følger af låneforholdet.
  3. Stk. 3.
    Garantien ophører senest 15 år efter det tidspunkt, hvor den uddannelsessøgende har afsluttet eller afbrudt uddannelsen. Restanceinddrivelsesmyndigheden kan forlænge garantien, når omstændighederne taler herfor.