Straffuldbyrdelsesloven § 59

 1. § 59
  En indsat har ret til i institutionen at udtale sig og i den forbindelse at lade sig fotografere til medierne.
 2. Stk. 2.
  Denne ret kan dog begrænses af ordens- eller sikkerhedsmæssige hensyn, for at beskytte den forurettede ved lovovertrædelsen eller for i øvrigt at modvirke en åbenbar krænkelse af retsfølelsen.
 3. Stk. 3.
  §§ 51 a, 55 a og 57 a finder ikke anvendelse, i forbindelse med at den indsatte i institutionen udtaler sig og i den forbindelse lader sig fotografere til medierne, jf. stk. 1.
 4. Stk. 4.
  Justitsministeren kan fastsætte regler om gennemførelsen af de indsattes ret efter stk. 1.