Straffuldbyrdelsesloven § 49

  1. § 49
    En tilladelse til udgang kan tilbagekaldes, eller vilkårene for tilladelsen ændres, såfremt
    1. 1) den indsatte udebliver fra udgang eller i øvrigt ikke overholder de vilkår, der er fastsat for udgangstilladelsen i medfør af § 48, eller
    2. 2) nye oplysninger om den indsattes forhold giver bestemte grunde til at antage, at den indsatte vil misbruge den meddelte udgangstilladelse.