Straffuldbyrdelsesloven § 37

 1. § 37
  De indsatte i institutionen har ret til at udgive blade.
 2. Stk. 2.
  Fængslet yder støtte til udgivelse af ét blad.
 3. Stk. 3.
  Kriminalforsorgsområdet har adgang til på forhånd at gennemlæse de indsattes blade. Kriminalforsorgsområdet kan forbyde offentliggørelsen af bestemte artikler, såfremt sikkerhedsmæssige hensyn gør det påkrævet eller indholdet groft forulemper enkeltpersoner.
 4. Stk. 4.
  Justitsministeren fastsætter regler til gennemførelse af bestemmelserne i stk. 2 og 3, herunder om fastsættelse af vilkår for støtte til udgivelsen og om mulighed for inddragelse af denne støtte, såfremt de fastsatte vilkår ikke overholdes.