Straffuldbyrdelsesloven § 29

  1. § 29
    Ved afgørelse om overførsel efter §§ 24-28 finder bestemmelserne i § 23 tilsvarende anvendelse.