Straffeloven § 97 a

 1. § 97 a
  Hvis der ikke forinden er indgivet anmodning om udlæg, bortfalder bøde efter
  1. 1) 5 år, når bøden ikke overstiger 10.000 kr., og
  2. 2) 10 år, når bøden overstiger 10.000 kr.
 2. Stk. 2.
  Forvandlingsstraf for bøde bortfalder efter 3 år, medmindre dens fuldbyrdelse er påbegyndt forinden. For bøde på over 10.000 kr. er fristen dog 5 år.
 3. Stk. 3.
  De forældelsesfrister, der omtales i stk. 1, regnes fra det tidspunkt, da afgørelsen efter lovgivningens almindelige regler kunne fuldbyrdes. I fristerne medregnes ikke den tid, i hvilken fuldbyrdelse er udsat ved betinget dom eller betinget benådning.
 4. Stk. 4.
  Forældelsesfristen for konfiskationskrav er 10 år.