Straffeloven § 93 b

  1. § 93 b
    Når en lovovertrædelse er omfattet af denne lovs § 157 a, indtræder forældelse ikke.
  2. Stk. 2.
    Når en lovovertrædelse, som er omfattet af §§ 210, 216-224, § 225, jf. §§ 216-224, § 226 eller § 227, stk. 1, begås over for en person under 18 år, indtræder forældelse ikke.