Straffeloven § 93 b

  1. § 93 b
    Når en lovovertrædelse er omfattet af denne lovs § 157 a, indtræder forældelse ikke.