Straffeloven § 157 a

 1. § 157 a
  Ved fastsættelse af straf for en overtrædelse af denne lov skal det indgå som en skærpende omstændighed, at overtrædelsen er begået ved tortur.
 2. Stk. 2.
  Overtrædelsen anses for begået ved tortur, hvis den er begået i udøvelsen af dansk, udenlandsk eller international offentlig tjeneste eller hverv ved at tilføje en anden person skade på legeme eller helbred eller stærk fysisk eller psykisk smerte eller lidelse
  1. 1) for at skaffe oplysninger eller en tilståelse fra nogen,
  2. 2) for at afstraffe, skræmme eller tvinge nogen til at gøre, tåle eller undlade noget eller
  3. 3) på grund af den pågældendes politiske overbevisning, køn, race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering.