Straffeloven § 92

  1. § 92
    En lovovertrædelse straffes ikke, når der er indtrådt forældelse efter §§ 93-94.