Straffeloven § 7 a

 1. § 7 a
  Under dansk straffemyndighed hører handlinger, som foretages inden for et fremmed myndighedsområde, og som er rettet mod nogen, der på gerningstidspunktet har dansk indfødsret, er bosat i den danske stat eller har lignende fast ophold her i landet, hvis handlingen også er strafbar efter lovgivningen på gerningsstedet (dobbelt strafbarhed) og efter dansk lovgivning kan medføre straf af fængsel i mindst 6 år.
 2. Stk. 2.
  Dansk straffemyndighed efter stk. 1 er betinget af, at handlingen omfatter
  1. 1) forsætligt drab,
  2. 2) grov vold, frihedsberøvelse eller røveri,
  3. 3) en almenfarlig forbrydelse,
  4. 4) en seksualforbrydelse eller incest eller
  5. 5) kvindelig omskæring.
 3. Stk. 3.
  Under dansk straffemyndighed hører endvidere handlinger, som foretages uden for et myndighedsområde, og som er rettet mod nogen, der på gerningstidspunktet har den i stk. 1 nævnte tilknytning her til landet, hvis handlinger af den pågældende art kan medføre højere straf end fængsel i 4 måneder.