Straffeloven § 305

  1. § 305
    De i § 291, stk. 1 og 3, § 293, stk. 2, § 298 og § 299 omhandlede lovovertrædelser påtales kun efter den forurettedes begæring, medmindre almene hensyn kræver påtale.
  2. Stk. 2.
    De i § 294 omhandlede lovovertrædelser er undergivet privat påtale.