Straffeloven § 294

  1. § 294
    Den, som ulovligt tager sig selv til rette, straffes med bøde.