Straffeloven § 301

 1. § 301
  Med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder straffes den, der med forsæt til uberettiget anvendelse fremstiller, skaffer sig, besidder eller videregiver
  1. 1) oplysninger, som identificerer et betalingsmiddel, der er tildelt andre, eller
  2. 2) genererede betalingskortnumre.
 2. Stk. 2.
  Sker den i stk. 1 nævnte videregivelse m.v. i en videre kreds eller under i øvrigt særligt skærpende omstændigheder, er straffen fængsel indtil 6 år.
 3. Stk. 3.
  Bestemmelsen i stk. 1 finder ikke anvendelse på ægte betalingskort.