Straffeloven § 299 b

 1. § 299 b
  Med fængsel indtil 6 år straffes den, der for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding eller som i øvrigt under særligt skærpende omstændigheder gør sig skyldig i
  1. 1) ophavsretskrænkelser af særligt grov karakter, jf. ophavsretslovens § 76, stk. 2, eller ulovlig import af særligt grov karakter, jf. ophavsretslovens § 77, stk. 2,
  2. 2) varemærkekrænkelser af særligt grov karakter, jf. varemærkelovens § 42, stk. 2,
  3. 3) designindgreb af særligt grov karakter, jf. designlovens § 36, stk. 2,
  4. 4) patentindgreb af særligt grov karakter, jf. patentlovens § 57, stk. 2,
  5. 5) brugsmodelindgreb af særligt grov karakter, jf. brugsmodellovens § 54, stk. 2, eller
  6. 6) overtrædelse af særligt grov karakter af § 91, jf. § 94, stk. 2, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed.