Straffeloven § 275

 1. § 275
  Forbrydelserne i dette kapitel bortset fra §§ 266-266 b er undergivet privat påtale.
 2. Stk. 2.
  Efter forurettedes anmodning kan offentlig påtale ske
  1. 1) i sager om overtrædelse af §§ 263-264 d og § 267, jf. § 268,
  2. 2) i sager, hvor en person beskyldes for et forhold, der kunne eller kan medføre fortabelse af offentlig stilling eller hverv, eller
  3. 3) i sager, hvor en alvorlig beskyldning er udbredt anonymt.