Straffeloven § 268

  1. § 268
    Den straf, der er nævnt i § 267, kan stige til fængsel indtil 2 år, hvis
    1. 1) en alvorlig beskyldning er usand eller
    2. 2) en beskyldning er fremsat eller udbredt gennem indholdet af et massemedie, og beskyldningen er egnet til væsentligt at skade den forurettede.