Straffeloven § 132

 1. § 132
  Med bøde straffes den, som forsætligt eller ved uagtsomhed på retsstridig måde benytter
  1. 1) kendetegn eller dragt, som er forbeholdt dansk eller fremmed offentlig myndighed eller militærpersoner,
  2. 2) kendetegn eller betegnelse, som er forbeholdt personer, indretninger og materiel, der er bestemt til at yde hjælp til sårede eller syge i krig, eller
  3. 3) kendetegn eller navn for mellemstatlige organisationer.
 2. Stk. 2.
  Bestemmelsen i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse med hensyn til efterligninger af de nævnte kendetegn, dragter og betegnelser.