Statstidendeloven § 8

  1. § 8
    Forskningsministeren fastsætter regler om overførsel af oplysninger i det elektroniske Statstidende til arkiv.