Statstidendeloven § 12

  1. § 12
    I lov om tinglysning, jf. lovbekendtgørelse nr. 622 af 15. september 1986, som ændret blandt andet ved § 1 i lov nr. 281 af 29. april 1992 og senest ved § 2 i lov nr. 1019 af 23. december 1998, foretages følgende ændringer: