Statsforvaltningsloven § 7

  1. § 7
    I lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer, jf. lovbekendtgørelse nr. 68 af 21. januar 2005, foretages følgende ændring: