SPS-loven § 1

  1. § 1
    Loven har til formål at sikre, at studerende med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, der er optaget på en videregående uddannelse, uanset funktionsnedsættelsen kan gennemføre uddannelsen i lighed med andre studerende.
  2. Stk. 2.
    Specialpædagogisk støtte i henhold til loven administreres af Uddannelses- og Forskningsministeriet.