Spiritusafgiftsloven § 37

  1. § 37
    Det påhviler virksomheder, der til forbrugere sælger eller udlejer destillationsapparater o.lign., som er egnede til fremstilling af spiritus, at sikre sig identiteten af købere eller lejere af sådanne apparater og at give told- og skatteforvaltningen oplysning om navn, stilling og adresse på de pågældende.
  2. Stk. 2.
    Meddelelse om salg eller udlejninger, der har fundet sted i en måned, skal afgives inden udgangen af den følgende måned.