Spiritusafgiftsloven § 28

  1. § 28
    Told- og skatteforvaltningen kan forlange, at en virksomhed, der fremstiller ætanol, lader opsætte en særlig spritmåler, som leveres af told- og skatteforvaltningen.