Spiritusafgiftsloven § 27 a

  1. § 27 a
    Det er forbudt enhver, som forhandler, udskænker eller udleverer spiritus, og som ikke er registreret efter denne lov, at modtage eller udlevere spiritus i flasker eller andre beholdere, der ikke er forsynet med oplysninger om alkoholstyrke, jf. § 3, stk. 3.
  2. Stk. 2.
    Auktionssalg af spiritus må kun finde sted efter tilladelse fra told- og skatteforvaltningen.