Spilleloven § 9

  1. § 9
    Danske Spil A/S og Det Danske Klasselotteri A/S kan søge om tilladelse til at udbyde andre spil i medfør af denne lov i selvstændige selskaber med begrænset ansvar på kommercielle vilkår.
  2. Stk. 2.
    Spillemyndigheden kan fastsætte nærmere regler for selskaberne, som er nævnt i stk. 1, om konkurrence- og regnskabsmæssige forhold.