Spilleloven § 43

  1. § 43
    Indehavere af tilladelse til udbud af væddemål, jf. § 11, eller onlinekasino, jf. § 18, skal, 1 år efter at tilladelsen er taget i brug, få udarbejdet en rapport, der redegør for, om tilladelsesindehaveren i det forgangne år har udbudt spil i overensstemmelse med betingelserne for tilladelsen. Rapporten skal udarbejdes af en af spillemyndigheden godkendt virksomhed. Rapporten skal være spillemyndigheden i hænde senest 14 måneder efter den dato, hvor tilladelsen er taget i brug.
  2. Stk. 2.
    Indehavere af tilladelse til udbud af væddemål, jf. § 11, eller onlinekasino, jf. § 18, skal efter det første år, senest 5 måneder efter afslutningen af hvert regnskabsår, sende en årsredegørelse til spillemyndigheden med virksomhedens nøgletal og en beretning om, hvordan tilladelsesindehaveren har efterlevet lovens krav.