Spilleloven § 11

 1. § 11
  Der kan gives tilladelse til udbud af væddemål.
 2. Stk. 2.
  Tilladelse kan gives for indtil 5 år ad gangen.
 3. Stk. 3.
  Der kan ikke med en tilladelse efter stk. 1 udbydes væddemål på resultatet af lotterier eller andre tilfældigt frembragte hændelser bortset fra landbaserede væddemål på resultatet af elektronisk simulerede sportsbegivenheder.
 4. Stk. 4.
  Spillemyndigheden kan udveksle oplysninger om aftalt spil med andre danske og udenlandske myndigheder og enheder.
 5. Stk. 5.
  Skatteministeren kan fastsætte regler om forebyggende foranstaltninger mod aftalt spil samt underretningspligt for tilladelsesindehavere til spillemyndigheden, herunder regler om, at underretningen skal være affattet på dansk eller engelsk, og at underretningen skal ske i elektronisk form (digital kommunikation).