Spilleloven § 10

  1. § 10
    Der kan gives tilladelse til lotteri, der alene afholdes til fordel for velgørenhed eller andre almennyttige formål. Almennyttige lotterier må ikke afholdes til fordel for politiske formål.
  2. Stk. 2.
    Skatteministeren kan fastsætte regler om, hvilke kriterier almennyttige lotterier skal opfylde, for at de kan gives tilladelse, eller hvilke kriterier almennyttige lotterier skal opfylde for at være tilladte uden forudgående ansøgning. Skatteministeren kan endvidere fastsætte regler om, hvorledes lotterierne skal afvikles.
  3. Stk. 3.
    Der kan ikke efter stk. 1 og 2 gives tilladelse til at udbyde klasselotteri og onlinebingo.