Spilleafgiftsloven § 10

  1. § 10
    Indehavere af tilladelse til udbud af spil i landbaserede kasinoer efter § 14 i lov om spil skal betale en afgift på 45 pct. af bruttospilleindtægten fratrukket værdien af spillemærkerne i troncen. Der skal endvidere betales en tillægsafgift på 30 pct. af den del af bruttospilleindtægten fratrukket værdien af spillemærker i troncen, der overstiger 3.656.300 kr. (2010-niveau).
  2. Stk. 2.
    Ved afholdelse af turneringer kan det afgiftspligtige beløb ikke være mindre end 4 pct. af de samlede indskud i turneringerne.
  3. Stk. 3.
    Beløbet i stk. 1 reguleres efter personskattelovens § 20.