Spildevandsafgiftsloven § 6

  1. § 6
    Den afgiftspligtige mængde beregnes som udledningen af vand i afgiftsperioden ganget med koncentrationen af de enkelte stoffer i udledningen.