Spildevandsafgiftsloven § 5

  1. § 5
    For de registrerede spildevandsudledere er afgiftsperioden kvartalet.