Spildevandsafgiftsloven § 30

  1. § 30
    Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.