Spildevandsafgiftsloven § 3

  1. § 3
    Afgiften udgør for følgende stoffer indeholdt i spildevandet: