Spildevandsafgiftsloven § 29

  1. § 29
    Loven finder anvendelse på udledninger, der sker efter lovens ikrafttræden.
  2. Stk. 2-5.
    (Udelades)