Spildevandsafgiftsloven § 24

  1. § 24
    Afgift efter loven kan inddrives ved udpantning.
  2. Stk. 2.
    For betaling af afgiften hæfter selskabet, fonden, foreningen m.v. eller den, der som ejer, forpagter eller lignende driver virksomheden for egen regning.