Spildevandsafgiftsloven § 20

  1. § 20
    Skatteministeren kan fastsætte bestemmelser om kontrolforanstaltninger, der er nødvendige til lovens gennemførelse.