Spildevandsafgiftsloven § 19

  1. § 19
    Offentlige myndigheder skal på begæring meddele told- og skatteforvaltningen enhver oplysning til brug ved registrering af spildevandsudledere og kontrollen med afgiftens betaling eller godtgørelse af afgift.