Lov om hold af slagtekyllinger § 22

 1. § 22
  Loven træder i kraft den 1. januar 2002, jf. dog stk. 2.
 2. Stk. 2.
  Uanset § 7, stk. 1, fastsættes følgende krav til den gennemsnitlige belægning i det enkelte hus i de her anførte tidsrum:
  1. 1) Maks. 44 kg levende kylling pr. m2 gulvareal til udgangen af 2002.
  2. 2) Maks. 43 kg levende kylling pr. m2 gulvareal til udgangen af 2003.
  3. 3) Maks. 42 kg levende kylling pr. m2 gulvareal til udgangen af 2004.
  4. 4) Maks. 41 kg levende kylling pr. m2 gulvareal til udgangen af 2005.