Skovstøtteloven § 1

  1. § 1
    Landbrugsministeren kan i finansårene 1986 til 1988 yde tilskud af statskassen til produktions-, beskæftigelses- og miljøfremmende foranstaltninger i det private skovbrug inden for en beløbsramme, der fastsættes på de årlige finanslove.