Skovloven § 72

  1. § 72
    Egekrat, der eksisterede den 1. juli 1989, er fredskovspligtige.
  2. Stk. 2.
    Miljø- og fødevareministeren beslutter, om et areal er omfattet af stk. 1.
  3. Stk. 3.
    Stk. 1 og 2 ophæves efter ministerens bestemmelse, når registreringen af egekrat, jf. § 26, er afsluttet.