Skovloven § 30

  1. § 30
    Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om
    1. 1) betaling af produktionsafgifter på juletræer og pyntegrønt, som dyrkes her i landet,
    2. 2) opkrævningen af de afgifter, som er nævnt i nr. 1, herunder om betaling af renter og gebyrer, når indbetaling sker for sent, og om, at opkrævningen og administrationen heraf henlægges til en brancheorganisation, og
    3. 3) anvendelse af midlerne til de formål, der fremgår af § 31, stk. 1, og den andel, tilskuddet kan udgøre af de faktiske omkostninger.