Skibsmålingsloven § 10

 1. § 10
  Finder Søfartsstyrelsen, at særlige omstændigheder gør det nødvendigt, kan styrelsen udføre en måling og herefter udstede målebrev.
 2. Stk. 2.
  Søfartsstyrelsen kan opkræve betaling af rederen for udførelse af målingsforretningerne samt udstedelse af målebrev. De nærmere regler for betalingens størrelse og berigtigelse fastsættes af erhvervs- og vækstministeren.
 3. Stk. 3.
  Gebyret, der tilfalder statskassen, kan inddrives ved udpantning.
 4. Stk. 4.
  De klassifikationsselskaber, andre virksomheder eller enkeltpersoner, som Søfartsstyrelsen har bemyndiget til at udføre måling, jf. § 4, og udstede målebreve, jf. § 5, er beføjet til at kræve betaling for målingsforretninger.